.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetktima 2020

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetktima 2019

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L 42036 (IZMEĐU NASELJA KANIŽA I BODEGRAJ

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 (između naselja Kaniža i Bodegraj). Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. srpnja 2019. godine do 22. srpnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


GRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE l 42046 IZMEĐU NASELJA MALA KOPANICA I NOVI GRAD

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet gradnja dionice lokalne ceste L42046 između naselja Mala Kopnica i Novi Grad. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 03. lipnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

        RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUĆJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE       

       Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.10.2019. do 31.12.2021. godine. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. svibnja 2019. godine do 21. svibnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

    OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L42036 IZMEĐU NASELJA BEBRINA I SLAVONSKI KOBAŠ

        Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42036 između naselja Bebrina i Slavonski Kobaš. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 01. travnja 2019. godine do 09. travnja 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

  OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4100 U NASELJU SREDNJI LIPOVAC         

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4100 u naselju Srednji Lipovac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. ožujka 2019. godine do 11. ožujka 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

   

     OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4210 OD NASELJA TRNJANSKI KUTI KROZ KUTSKU ŠUMU

          Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4210 OD NASELJA TRNJANSKI KUTI KROZ KUTSKU ŠUMU.

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 12. veljače 2019. godine do 19. veljače 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

   
    OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4139 IZMEĐU NASELJA CERNIK I ŠAGOVINA CERNIČKA

          Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između naselja Cernik i Šagovina Cernička

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 18. veljače 2019. godine do 25. veljače 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

   

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetktima

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 


 

OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 3252 (KROZ NASELJE BODEGRAJ) 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž3252 ( kroz naselje Bodegraj)

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 03. srpnja 2019. godine do 10. srpnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE L 42045 (IZMEĐU KORIDORA Vc I STRUŽANI) 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42045 ( između koridora Vc i Stružana)

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 06. lipnja 2018. godine do 12. lipnja 2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4202 ( U NASELJU GARČIN)

 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4202 ( u naselju Garčin)

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

  

 

IZGRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE  L 42042 ( IZMEĐU NASELJA  GARČIN I SUREVICA)

 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42042 ( između naselja  Garčin i Surevica)

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

 

 RADOVI REDOVITOG ODR4ŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO- POSAVSKE ŽUPANIJE

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko- posavske županije.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 4. travnja 2018. godine do 11. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Uputa o načinu uplaćivanja prihoda za financijranje javnih potreba ŽUC BPŽ

 

Upute za način uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije

Uplatni računi za prihode Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije  su kako slijedi:

Rb.

Račun/naziv računa

Model

Poziv na broj

1.

HR6910010051739660045

Naknada za izvanredni prijevoz

HR67

OIB-datum uplate

2.

HR5210010051739660254

Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta

HR67

OIB-datum uplate

3.

HR7110010051739660300

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

HR67

OIB-datum uplate

4.

HR3510010051739660463

Naknada za obavljanje prateće djelatnosti

HR67

OIB-datum uplate

5a

HR9610010051739603202

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila

 

HR67

 

od strane stanica za tehnički pregled

OIB-H(broj stanice za tehnički pregled)-datum registracije vozila

 

5b

HR9610010051739603202

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila

 

HR67

 

za pravne i fizičke osobe

OIB-datum uplate

 

 

Uplata godišnje naknade za ceste1

 

Uplata godišnje naknade za ceste

 

 

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste. Godišnja naknada se plača za dvanaest mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

 

Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15 98/15).

 

Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Županijske uprave za ceste Brodsko –posavske županije.

 

 

·         Primjer popunjenog naloga za plačanje

Nadmetanja 2017

   

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa.

  POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI U SVOJSTVU PONUDITELJA, ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA ODNOSNO KOJI NE SMIJU BITI PODIZVODITELJI ODABRANOM PONUDITELJU

 

 

Temeljem članka. 13 Zakona o javnoj nabavi(NN90/2011, 83/13, 143/13, 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) objavljujemo da Županijska uprava za

ceste Brodsko-posavske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima i to bilo u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja odnosno podizvoditelja odabranom ponuditelju:

  

1.    OBRT - TISKARA I KARTONAŽA BUCK, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

  

R A V N A T E LJ:

 Antun Dukić, dipl.ing.građ.

 

 

Nalazite se ovdje: Home sve