Javna nabava 2013

Objavljeno Četvrtak, 10 Siječanj 2013 13:28

Dokumentacija za javna nadmetanja 2013 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2013 godine.
Datum objave: 01.01.2013.

Dokumenti:

Izjava

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013 g.

Registar ugovora u 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu