Javna nabava 2015

Objavljeno Četvrtak, 01 Siječanj 2015 13:28

Dokumentacija za javna nadmetanja 2015 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2015 godine.
Datum objave: 01.01.2015.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015 g.

Registar ugovora u 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu