.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa na županijskoj cesti Ž4202 u dionici naselja Garčin
Datum objave: 09.07.2018.

 

 

Odobrava se tvrtki Strabag d.o.o. iz Zagreba privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4202 u dionici naselja Garčin, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

 -  10. srpnja 2018 godine (utorak) u vremenu od 7,00-19,00 sati

 -  11. srpnja 2018 godine (srijeda) u vremenu od 7,00-19,00 sati

 

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje : 

Odluka o privremenom zatvaranju prometa

 

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o prometnoj zabrani
Datum objave: 26.06.2018.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o prometnoj zabrani

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa na županijskoj cesti L42021 (Blažević Dol kroz naselje Blažević Dol do raskrižja sa Ž 4158 u naselju Vrbova
Datum objave: 22.05.2018.

 

 

Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Zrinska 115 privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti LC42021  (Blažević Dol -Ž4158) kroz naselje Blažević Dol do raskrižja sa Ž 4158 u naselju Vrbova, zbog izvođenja radova u planiranom vremenu:

 - dana 23. svibnja 2018 godine (srijeda) u vremenu od 7,00-20,00 sati

 - dana 24. svibnja 2018 godine (čevrtak) u vremenu od 7,00-20,00 sati

 - dana 25. svibnja 2018 godine (petak) u vremenu od 7,00-20,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje : 

Odluka o privremenom zatvaranju prometa

 

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa na županijskoj cesti Ž4178 ((Ž4158 Zapolje-Orubica-Davor) između raskrižja županijskih cesta Ž4178 i Ž4180 (St. Petrovo Selo(Ž4158)-Davor(Ž4178)) i naselja Orubica.
Datum objave: 02.07.2018.

 

 

Odobrava se tvrtki Strabag d.o.o. Direkcija MD SOE Adria, Izgradnja prometnica, Zagreb, Petra Hektorovića 2, privremeno zatvaranje prometa za sva vozila na dionici javne ceste  Ž4178 ((Ž4158 Zapolje-Orubica-Davor) između raskrižja županijskih cesta Ž4178 i Ž4180 (St. Petrovo Selo(Ž4158)-Davor(Ž4178)) i naselja Orubica, zbog izvedbe radova na presvlačenju kolnika i to:

 -  03. srpnja 2018 godine (utorak) u vremenu od 7,00-19,00 sati

 -  04. srpnja 2018 godine (srijeda) u vremenu od 7,00-19,00 sati

 

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje : 

Odluka o privremenom zatvaranju prometa

 

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa na županijskoj cesti Ž-4202 u dionici Vranovci - Trnjani
Datum objave: 09.04.2018.

 

 

Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Zrinska 115 privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4202 u dionici Vranovci-Trnjani, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

 - dana 10-13 travnja 2018 godine (utorak,srijeda,četvratk,petak) u vremenu od 7,00-17,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje : 

Odluka o privremenom zatvaranju prometa-1

Odluka o privremenom zatvaranju prometa-2

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o ukidanju privremene zabrane prometa na županijskoj cesti Ž-4205
Datum objave: 30.03.2018.

 

 

Prema obavijesti stožera civilne zaštite Brodsko posavske-županije- ukida se privremeno zatvaranje prometa županijske ceste Ž-4205 za teretna vozila kategorije  N2 i  N3 najveće dopuštene mase 3500kg i autobuse kategorije M3 največe dopuštene mase 5000kg.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje :  Odluka o privremenom zatvaranju prometa

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa na županijskoj cesti Ž-4205
Datum objave: 26.03.2018.

 

 

Na  zahtjev stožera civilne zaštite Brodsko posavske-županije- uvodi se privremeno zatvaranje prometa županijske ceste Ž-4205 za teretna vozila kategorije  N2 i  N3 najveće dopuštene mase 3500kg i autobuse kategorije M3 največe dopuštene mase 5000kg. Zabrana traje dok traju mjere zaštite od poplave.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane  možete preuzeti ovdje :  Odluka o privremenom zatvaranju prometa

 

IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE  O UPLATI NAKNADE ZA CESTE

U slučaju gubitka potvrde o uplati naknade za ceste, koja se vrši pri tehničkom pregledu vozila, moguće je, za vozila koja su registrirana na području Brodsko-posavske županije, zatražiti izdavanje duplikata potvrde o uplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Potvrda se ne naplaćuje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti u Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije.

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o cestama na području velikih gradova
Datum objave: 21.06.2012.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o cestama na području velikih gradova

 

  Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Županijske upave za ceste Brodsko posavske županije od 26.rujna 2015 godine
Datum objave: 26.09.2015.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Županijske upave za ceste Brodsko posavske županije

 

POVRAT NAKNADE ZA CESTE

Sukladno članku 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12), vlasnik koji odjavi svoje vozilo ima pravo  na povrat dijela plaćenog iznosa naknade, uz pisani zahtjev koji podnosi Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila.

Dokumenti potrebni za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta – ODJAVA VOZILA
- potvrda o odjavi vozila /MUP/

- prometna dozvola, original

- kada je u pitanju izvoz – preslika carinske deklaracije

- potvrda o obračunu i naplati godišnje naknade izdana od strane STP, original 
- obrazac
«Zahtjev za povrat godišnje naknade» koji se dobije u Županijskoj upravi za ceste

-broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

 

Pravo na povrat naknade za ceste imaju invalidne osobe na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 )  uz rješenje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dokumenti potrebni za ostvarenje prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade su:

- potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (u originalu)
- prometna dozvola ( original na uvid )
- broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

- rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo)
- obrazac «Zahtjev za povrat godišnje naknade» koji se dobije u Upravi za ceste.

 

Postupak izdavanja Rješenja ministarstva sukladno  Pravilniku o postupanju i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje pačanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

 Osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),

– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Nakon provedenog postupka u kojem utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

 

 Sve informacije o povratu naknade na tel. broj : 035/400-581 , gđa Vesna Polić.

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Obavijesti