.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila
Datum objave: 31.01.2018.

 

 

Privremeno zatvaranje prometa za sva vozila na dionici javne ceste Ž 4155 (Ž 4158 - Dragalić - Donji Bogićevci (L 42016)) kroz naselje Medari od raskrižja Ž 4155 sa Ž 4158 do križanja sa željezničkom prugom i to:

-31. siječnja 2018. god. (srijeda) od 08,00 do 16,00 sati i

-01. veljače 2018. god. (četvrtak) od 08,00 do 16,00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o prometnoj zabrani
Datum objave: 20.06.2017.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o prometnoj zabrani

 

IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE  O UPLATI NAKNADE ZA CESTE

U slučaju gubitka potvrde o uplati naknade za ceste, koja se vrši pri tehničkom pregledu vozila, moguće je, za vozila koja su registrirana na području Brodsko-posavske županije, zatražiti izdavanje duplikata potvrde o uplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Potvrda se ne naplaćuje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti u Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije.

  Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Županijske upave za ceste Brodsko posavske županije od 26.rujna 2015 godine
Datum objave: 26.09.2015.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Županijske upave za ceste Brodsko posavske županije

 

Dokumentacija:    Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Naslov: Odluka o cestama na području velikih gradova
Datum objave: 21.06.2012.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje :  Odluka o cestama na području velikih gradova

 

POVRAT NAKNADE ZA CESTE

Sukladno članku 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12), vlasnik koji odjavi svoje vozilo ima pravo  na povrat dijela plaćenog iznosa naknade, uz pisani zahtjev koji podnosi Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila.

Dokumenti potrebni za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta – ODJAVA VOZILA
- potvrda o odjavi vozila /MUP/

- prometna dozvola, original

- kada je u pitanju izvoz – preslika carinske deklaracije

- potvrda o obračunu i naplati godišnje naknade izdana od strane STP, original 
- obrazac
«Zahtjev za povrat godišnje naknade» koji se dobije u Županijskoj upravi za ceste

-broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

 

Pravo na povrat naknade za ceste imaju invalidne osobe na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 )  uz rješenje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dokumenti potrebni za ostvarenje prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade su:

- potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (u originalu)
- prometna dozvola ( original na uvid )
- broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

- rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo)
- obrazac «Zahtjev za povrat godišnje naknade» koji se dobije u Upravi za ceste.

 

Postupak izdavanja Rješenja ministarstva sukladno  Pravilniku o postupanju i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje pačanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

 Osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),

– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Nakon provedenog postupka u kojem utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

 

 Sve informacije o povratu naknade na tel. broj : 035/400-581 , gđa Vesna Polić.

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Obavijesti