.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

   

  Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 01. siječanj 2020  godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora


      

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Izvješće o javnoj nabavi 2020