.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Natječaji

Temeljem članka 39.,članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine" 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, te odluke o raspisivanju natejčaja za izbor i imenovanje ranvatelja, KLASA: 023-01/20-03/08, UR. BROJ:2178/01-38-01/1/20-01, od 11.rujna 2020. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste raspisuje: 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst skeniran -- pdf                                       Original tekst - word

 
Putanja natječaja objavljeno u Narodnim novinama:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304162.html
 
 
Nalazite se ovdje: Home Informacije Natječaji Natječaj za izbor ravnatelja Županijske uprave za ceste Brodsko - posavske županije