.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2019

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2019. godinu. Plan nabave za 2019. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 15. siječnja 2019. godine.

Plan nabave za 2019. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

  

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2018

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Evidencija postupaka javne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2018. godinu. Plan nabave za 2018. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. siječnja 2018. godine.

Plan nabave za 2018. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

Plan nabave

 

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE L 42045 (IZMEĐU KORIDORA Vc I STRUŽANI)

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42045 ( između koridora Vc i Stružana)

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 06. lipnja 2018. godine do 12. lipnja 2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

 

IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4202 ( U NASELJU GARČIN)

 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4202 ( u naselju Garčin)

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

  

 

IZGRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE  L 42042 ( IZMEĐU NASELJA  GARČIN I SUREVICA)

 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet:  Izgradnja dionice lokalne ceste  L 42042 ( između naselja  Garčin i Surevica)

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. travnja 2018. godine do 30. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

 

 RADOVI REDOVITOG ODR4ŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO- POSAVSKE ŽUPANIJE

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko- posavske županije.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 4. travnja 2018. godine do 11. travnja  2018. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


 

   Predmet nabave - Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4158  (između naselja Godinjak i Staro Petrovo Selo)

o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 24. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

   Predmet nabave - Izgradnja dionice lokalne ceste L42042 (između naselja Garčin i Surevica) na području Brodsko-posavske županije

o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 24. 05 2018. godine do 12:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 

   Predmet nabave - Izgradenja dionice lokalne ceste L42045 (između koridora VC i Stružana)

  


   Predmet nabave - Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije

o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 15. 05 2018. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 

   Predmet nabave - Izvredno održavanje dionice županijske ceste Ž4178 (između naselja Davor i Orubica)

  

 

   Predmet nabave - Izvredno održavanje dionice županijske ceste Ž4202 (u naselju Garčin)

 


Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2017.

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Evidencija postupaka javne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017 godinu

 

Plan nabave

Plan nabave

Izmjene i dopune plana nabave

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

   

 
 Izvješća o javnoj nabavi

Dokumentacija za javna nadmetanja 2016 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2016 godine.
Datum objave: 01.01.2016.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa.

Evidencija nabave u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016 g.

Registar ugovora u 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2015 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2015 godine.
Datum objave: 01.01.2015.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015 g.

Registar ugovora u 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2014 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2014 godine.
Datum objave: 01.01.2014.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014 g.

Registar ugovora u 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2013 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2013 godine.
Datum objave: 01.01.2013.

Dokumenti:

Izjava

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013 g.

Registar ugovora u 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2011 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2011 godine.
Datum objave: 14.01.2011.

Dokumenti:

Evidencija nabave u 2011.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. g.

Dokumentacija za javna nadmetanja 2010 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2010 godine.
Datum objave: 12.01.2010.

Dokumenti:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. g.

Javno nadmetanje 2010. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2010. g.

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava