.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

   

  Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4178 u naselju Davor


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  24.03.2020 godine do 10.00 sati 

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 

  Predmet nabave - Rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta Ž4202 i Ž4187 (Trnjani-Šušnjevci)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  03.04.2020 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 

 Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42046 (Ž 4218 - Mala Kopanica)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  27.04.2020 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

  

 Predmet nabave - Rekonstrukcija lokalne ceste  L 42020 (Godinjak - Laze)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  09.06.2020 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

  

 Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 između naselja Slobodnica i Kaniža


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  09.06.2020 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

Predmet nabave - Izvarendno održavanje dionice županijske ceste Ž 4203 (kroz naselje Živike)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- pdf -- doc

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude:  15.12.2020 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  -- pdf

o   Odluka o odabiru   -- pdf

o   Ugovor   -- pdf  --  doc  

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdf

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Izvješće o javnoj nabavi 2020