Javna nabava 2014

Objavljeno Utorak, 07 Siječanj 2014 13:28

Dokumentacija za javna nadmetanja 2014 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2014 godine.
Datum objave: 01.01.2014.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014 g.

Registar ugovora u 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu