.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
       
Ustrojstvo
Računovodstvo

Zakon o proračunu (NN 87/08)
Uredba o računovodstvu proračuna (NN 96/94, NN 108/96, NN 119/01, NN74/02),
Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN27/05)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05), (127,07)

 

Javna nabava

Popis obveznika primjene Zakona
Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (NN 13/08 i 77/08)
Uredba o uvjetima primjene jedinstvenog rječnika j.n.
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i  ponudom
Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (NN 14/08)
Uredba o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe inv.projekata
Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08)

Zakon o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) 

 

Pravilnik Ministarstva gospodarstva o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj  nabavi (NN 019/2012)
Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12).
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12)
Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (NN 14/08 i 4/09)
Uredba o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe inv.projekata

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12).

 

Javne ceste


Zakon o javnim cestama (NN 180/04), Zakon o dopuni Zakona o javnim cestama (NN 65/02), Zakon o izmjeni Zakona o javnim cestama (NN 114/01), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 27/01), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 76/98), Zakon o javnim cestama (NN 100/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 34/91) , Zakon o javnim cestama (NN 42/90) , Zakon o javnim cestama (NN 20/90)

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama  N.n. 112/97, NN138/06
Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta  N.n. 40/00
Uredba o vođenju registra javnih cesta NN 32/01

 

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) NN 142/06, NN 67/08
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu 119/07
Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07

 

 

Ograničenje prometa na cestama

 

 

Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 38/04,    NN 51/04  NN68/07

 

 

Inspekcija cestovnog prometa

 

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta N.n. 77/99

 

Prometni znakovi i signalizacija

 

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama N.n. 61/01
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama N.n. 34/03
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama N.n. 87/02
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 155/05)

 

 

Naknade u cestovnom prometu

 

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93,   NN 54/93, NN 88/09
Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama NN 13/95
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo NN 100/98
Odluka o visini naknade za javne ceste NN 24/92,    NN 16/93,   NN45/93,       NN 58/93,
Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama NN 101/95
Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila NN 38/93,   NN 5/94,
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila  NN 103/01NN 141/02, NN 35/11,
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila NN 13/91
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske NN 140/05

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu j.c. NN 143/06, NN 66/07

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih csta

 

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta NN 25/98NN 162/98

Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07

 

Razvrstavanje javnih cesta

 

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta N.n. 63/99  NN57/07
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste N.n. 79/99, 111/00, 98/01, 143/02 NN 54/08 

 

Cestovno zemljište

 

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti N.n. 94/98, 126/03, 53/04
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti N.n. 135/99, 126/03, 119/07
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama N.n. 45/95

 

 

Izvanredni prijevoz

 

Pravilnik o izvanrednom prijevozu N.n. 76/97N.n. 31/98
Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz N.n. 31/98, N.n.35/98

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izv. prijevoz i prekomjerenu uporabu javnih cesta 119/07

 

Zatvaranje cesta

 

Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 73/98

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta 119/07

Nalazite se ovdje: Home Propisi Pravilnici Važniji propisi-stari