Most preko potoka Starča

Uklanjanje postojećeg i gradnja novog armiranog betonskog cestovnog mosta preko potoka Starča na Ž 4158 u Gornjim Bogičevcima.

Opširnije – Galerija