URED RAVNATELJA:


Ravnateljica:


Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.
Tel: 035/447-260
e-mail: olivera.maglic@zuc-bpz.hr


Zamjenik ravnatelja:


Goran Imrović, dipl.ing.građ.
Tel: 035/400-579
e-mail: goran.imrovic@zuc-bpz.hr


JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRAĐENJA I POJAČANOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA


Voditelj jedinice za obavljanje poslova građenja županijskih i lokalnih cesta


Mato Mikleušević, dipl.ing.građ.
Tel: 035/400-578
e-mail: mato.mikleusevic@zuc-bpz.hr


Samostalni stručni suradnik za obavljanje poslova građenja, projektiranja i izvanrednog održavanja


Ivica Lovrić, ing. građ.
Tel: 035/400-575
e-mail: ivica.lovric@zuc-bpz.hr


JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA


Stručni suradnik za obavljanje poslova na održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta


Goran Delač, ing.građ.
e-mail: goran.delac@zuc-bpz.hr


Stručni suradnik za obavljanje poslova na održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta


Nedeljko Hajdin, dipl.ing.građ.
e-mail: nedeljko.hajdin@zuc-bpz.hr


RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:


Voditelj računovodstva i financija:


Dubravka Pranjić, oec
Tel: 035/400-580
e-mail: dubravka.pranjic@zuc-bpz.hr


Stručni suradnik u računovodstvu i financijama


Marija Zvirotić, mag.oec
e-mail: marija.zvirotic@zuc-bpz.hr


Referent poslova računovodstva i financija:


Vesna Polić
Tel: 035/400-581
e-mail: vesna.polic@zuc-bpz.hr


SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU


Voditelj javne nabave i administrativnih poslova:


Marica Andrijević
Tel: 035/ 447-260
e-mail: marica.andrijevic@zuc-bpz.hr


Stručni suradnik za javnu nabavu i prometne poslove:


Robert Zmaić, ing. prom.
Tel: 035/400-576
e-mail: robert.zmaic@zuc-bpz.hr


Stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove:


Ana Tomac Hradovi, mag.iur.
Tel: 035/400-577
e-mail: ana.tomac-hradovi@zuc-bpz.hr

Group 925

Email

info@zuc-bpz.hr

Group 926

Telefon

+385 35 447 260

map-marker-639_bd071826-7d2a-441d-bb24-9654b4644e4c

Adresa

Ivana Gorana Kovačića 58,

35 000 Slavonski Brod