Redovito održavanje


Redovito održavanje ceste čini skup poslova  odnosno radova i radnji, te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu.

Popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja, opseg pojedinih radova i rokove izvođenja tih radova, pravila i tehničke uvjete za izvođenje radova u ljetnom i zimskom razdoblju te pravila za ophodnju javnih cesta propisuje ministar.

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije Radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije, temeljem provedenog postupka javne nabave ustupa izvoditeljima radova na vremenski period koji ne može biti duži od četiri godine.

 

 

 

Redovno održavanje cesta obuhvaća slijedeće poslove:

 • Nadzor i pregled cesta i objekata
 • Redovito održavanje prometnih površina
 • Redovito održavanje bankina
 • Redovito održavanje pokosa
 • Redovito održavanje sustava odvodnje
 • Redovito održavanje sustava odvodnje
 • Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme
 • Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja
 • Redovito održavanje vegetacije
 • Osiguranje preglednosti
 • Čišćenje ceste
 • Redovito održavanje cestovnih objekata
 • Interventni radovi
 • Zimska služba