Izvanredno održavanje


Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja, opseg pojedinih radova i rokove izvođenja tih radova, pravila i tehničke uvjete za izvođenje radova u ljetnom i zimskom razdoblju te pravila za ophodnju javnih cesta propisuje ministar.

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

 • obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
 • ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
 • mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,
 • poboljšanje sustava odvodnje ceste,
 • zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,
 • saniranje odrona, popuzina
 • radovi na zaštiti kosina od erozije,
 • sanaciju potpornih i obložnih zidova,
 • zaštitu ceste od podlokavanja,
 • radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,
 • pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba , stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost sa lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena
 • uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojim se ne mijenja usklađenost sa lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena
 • poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza
 • obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Izvanredno održavanje cestovnih objekata posebno obuhvaća:

 • zamjenu kolnika,
 • zamjenu hidroizolacije,
 • popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka,
 • popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,
 • popravak ili zamjenu ležajeva,
 • popravak ili zamjenu prijelaznih naprava,
 • uređenje prijelaza na nasip,
 • zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja,
 • cjelovitu antikorozivnu zaštitu,
 • sanaciju i zaštitu betonskih površina,
 • zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona,
 • sanaciju tunelske obloge,
 • sanaciju i obnovu zidova.