Ova internetska stranica u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

  • telefonom na broj: +385 35 447 260
  • e-mailom na adresu: ana.tomac-hradovi@zuc-bpz.hr
  • poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, Ivana Gorana Kovačića 58, 35 000 Slavonski Brod

Izjava o pristupačnosti