URED RAVNATELJA:


Ravnateljica:


Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.


Zamjenik ravnatelja:


Goran Imrović, dipl.ing.građ.


JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRAĐENJA I POJAČANOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA


Voditelj jedinice za obavljanje poslova građenja županijskih i lokalnih cesta


Mato Mikleušević, dipl.ing.građ.


Samostalni stručni suradnik za obavljanje poslova građenja, projektiranja i izvanrednog održavanja


Ivica Lovrić, ing. građ.


JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ZAŠTITU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA


Stručni suradnik za obavljanje poslova na održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta


Goran Delač, ing.građ.


Stručni suradnik za obavljanje poslova na održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta


Nedeljko Hajdin, dipl.ing.građ.


RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:


Voditelj računovodstva i financija:


Dubravka Pranjić, oec


Stručni suradnik u računovodstvu i financijama


Marija Zvirotić, mag.oec


Referent poslova računovodstva i financija:


Vesna Polić


SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU


Voditelj javne nabave i administrativnih poslova:


Marica Andrijević


Stručni suradnik za javnu nabavu i prometne poslove:


Robert Zmaić, ing. prom.


Stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove:


Ana Tomac Hradovi, mag.iur.