URED RAVNATELJA:
Ravnateljica: Olivera Maglić,dipl.ing.stroj.
Zamjenik ravnatelja: Goran Imrović, dipl.ing.građ.
Stručni referent za pravne, kadrovske i opće poslove: Ana Tomac Hradovi, mag.iur.
JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRAĐENJA I POSLOVA NA ODRŽAVANJU I ZAŠTITI ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
Voditelj jedinice za obavljanje poslova građenja županijskih i lokalnih cesta Mato Mikleušević, dipl.ing.građ.
Stručni suradnik za održavanje i zaštitu cesta Ivica Lovrić, ing. građ.
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:
Voditelj računovodstva i financija: Dubravka Pranjić, oec
Referent poslova računovodstva i financija: Vesna Polić
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU:
Voditelj javne nabave i administrativnih poslova: Marica Andrijević
Stručni suradnik za javnu nabavu i prometne poslove: Robert Zmaić, ing. prom.