Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije će omogućiti neposredan uvid javnosti u rad tijela Upravnog vijeća u koliko se ne radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prisustvovati sjednici mogu najviše dvije osobe, uz prethodnu najavu Službeniku za informiranje, na e- mail: ana.tomac-hradovi@zuc-bpz.hr


Zaključci sjednica Upravnog vijeća za 2024. godinu


27.03.2023. – Zaključak sjednice Upravnog vijeća


 

Zaključci sjednica Upravnog vijeća za 2017. godinu


12.12.2017. – Zaključak sjednice Upravnog vijeća