Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuje se zaštita osobnih podataka fizičkih osoba te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka, te se ostvarivanje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti osobnih podataka mogu realizirati putem elektroničke pošte ili putem telefona.

Kontakt osoba službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ana Tomac Hradovi, mag. iur.

E-mail: ana.tomac-hradovi@zuc-bpz.hr

Telefon: 035/400-577

 

Prilozi: