Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, u svojstvu javnog naručitelja, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i to za nabavu roba i usluga, provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, te nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura.

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, već se provodi postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave donesenim na 6. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije održanoj dana 30. prosinca 2022. godine.


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe radova i usluga možete pronaći ovdje.


Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa možete pronaći ovdje.


Planove nabave, po godinama sukladno članku 28. ZJN 2016 možete pronaći ovdje.

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati godinu plana nabave
  • Naručitelja
  • Kreiraj izvješće

Registar ugovora po godinama sukladno članku 28. ZJN 2016 možete pronaći ovdje.


Obavještavamo sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u postupcima javne nabave koje provodi Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije  da se sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) sve objave javne nabave objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( dalje u tekstu: EOJN RH):

https://eojn.hr/

Postupci javne nabave koji su započeli na „starom“ EOJN RH završavaju se na „starom“ EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pregled plana nabave, registra ugovora i drugih informacija o javnoj nabavi za 2024. godinu upućujemo Vas na „novi“ EOJN RH:

https://eojn.hr/