Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, u svojstvu javnog naručitelja, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i to za nabavu roba i usluga, provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kuna, te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000 kuna odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000 kuna, već se provodi postupak jednostavne nabave sukladno „Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave, robe, radova i usluga“, donesenim na sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, 01. listopada 2021. godine.


Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe radova i usluga možete pronaći ovdje.


Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa možete pronaći ovdje.


Planove nabave, po godinama sukladno članku 28. ZJN 2016 možete pronaći ovdje.

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati godinu plana nabave
  • Naručitelja
  • Kreiraj izvješće

Registar ugovora po godinama sukladno članku 28. ZJN 2016 možete pronaći ovdje.