Uplata godišnje naknade za ceste

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste. Godišnja naknada se plaća za dvanaest mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15 98/15).

Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Županijske uprave za ceste Brodsko –posavske županije.