Sanacijski radovi oštećenja na cesti Ž 4162 Zdenci

Sanacija oštećenja ceste zbog bujičnih voda na županijskoj cesti Ž 4162, Zdenci

Opširnije – Galerija