Obnova županijske ceste Ž 4226 ( na dionici Uskoci – Gornji Varoš)

Obnova županijske ceste Ž 4226 na dionici  Uskoci i Gornji Varoš.

Opširnije – Galerija