Izgradnja mosta Cernička Šagovina

 Uklanjanje i izgradnja novog mosta na dionici županijske ceste Ž4139 u naselju Cernička Šagovina.

 Opširnije – Galerija