Odluka o privremenom zatvaranju za promet na LC42048 u dionici od naselja Trnj. Kuti do naselja D. Bebrina

Odobrava se tvrtki PZC BROD d.o.o. iz Slavonskog Broda privremeno zatvaranje za promet na javnoj cesti LC42048 u dionici od naselja Trnjanski Kuti do naselja Donja Bebrina, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

– dana 14.rujna 2018 god. (petak) u vremenu od 7,00-19,00 sati i

– dana 15.rujna 2018 god. (subota) u vremenu od 7,00-15,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom zabrane možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa