GRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE l 42046 IZMEĐU NASELJA MALA KOPANICA I NOVI GRAD

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet gradnja dionice lokalne ceste L42046 između naselja Mala Kopnica i Novi Grad. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 03. lipnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.