Predmet nabave – Gradnja dionice lokalne ceste L 42046 između naselja Mala Kopanica u Novi Grad