RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.10.2019. do 31.12.2021. godine. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. svibnja 2019. godine do 21. svibnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.