OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4178 U NASELJU DAVOR

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste ž 4178 u naselju Davor.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 14. veljače 2020. godine do 25. veljače 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.