OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE l 42046 (Ž4218-MALA KOPANICA)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42046 (Ž4218-Mala Kopanica).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 24. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.