Predmet nabave – Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 između naselja Slobodnica i Kaniža