Odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije

Sukladno članku 43. Zakona o ustanovama  (Narodne novine” 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), te članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, Upravno vijeće dana 30.rujna 2020. godine donosi :

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst — pdf