GRADNJA DIONICE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4159( BRĐANI – Ž4158 )

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetGRADNJA DIONICE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4159( BRĐANI – Ž4158 ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.