OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4100 U NASELJU SREDNJI LIPOVAC

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4100 u naselju Srednji Lipovac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. ožujka 2019. godine do 11. ožujka 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.