Predmet nabave – IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC4210 (NOVI GRAD – JARUGE)