Odluka o privremenom zatvaranju za promet lokalne ceste LC42038 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “STRABAG d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2, donosi:

ODLUKE o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na lokalnoj cesti LC42038

1. Odobrava se tvrtki ” S4“RABAG“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Petra Hektorovića 2 privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti LC42038 u dionici od naselja Grabarje do naselja Kindrovo, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu
– dana 16. srpnja (subota) i 18 srpnja (ponedjeljak), 2022 god. u vremenu od 7,00
do 19,00 sati

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa