Predmet nabave – GRAĐENJE LOKALNE CESTE L 42054 (L 42054 – ŠAGOVINA CERNIČKA)