Odluka o privremenom zatvaranju za promet lokalne ceste LC42054 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke “NISKOGRADNJA – JURČAK” d.o.o. Požega, Industrijska 29, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na lokalnoj cesti LC42054

1. Odobrava se tvrtki “NISKOGRADNJA – JURČAK” d.o.o. Požega, Industrijska 29, privremeno zatvaranje prometa za sva vozila na dionici javne ceste LC42054 (Trnava (LC42055) — Šagovina Cernička (ZC4139)) zbog izvedbe radova na izgradnji propusta na kanalu Trnava i to:
– od 24. listopada 2022. god. od 7,00 sati do 24. prosinca 2022. god. do 15,00 sati.

2. Obilazni pravac od naselja Trnava prema naselju Cernička Šagovina moguć je javnim cestama ŽC4158 (Trnava – Nova Gradiška ( ŽC4141), ŽC4141 (Nova Gradiška – Cernik ( ŽC4139) i
ŽC4139 (Cernik – Cernička Šagovina) i obratno.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa