Predmet nabave – IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE ŽC4217 ( SREDANCI )

  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave
  • Obavijest o nadmetanju
  • Rok za dostavu ponude: 
  • Dokumentacija o nabavi
  • Odluka o odabiru
  • Obavijest o dodjeli ugovora