Predmet nabave – REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKIH CESTA ŽC4210 I ŽC4216 U KRUŽNI TOK I GRAĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U NASELJU OPRISAVCI