Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4205 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205

1. Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ulica N.Zrinskog 115 za privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4205 u dionici  A.G. Grada Slavonski Brod do križanja sa ŽC4228 (cesta prema Kaniži)  zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

– dana 28. listopada (subota) 2023 god. u vremenu od 7,00 do 18,00 sati

Obilazan pravac za naselje Zbjeg iz pravca Slavonskog Broda moguć je javnim cestama D525 (Slavonski Brod-Slobodnica) , ŽC4206( Slobodnica), L42036 (Slobodnica-Kaniža) ŽC4228 (Kaniža-ŽC42058 Savski nasip) i ŽC 4205 (Savski nasip -Zbjeg) i obratno.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa