Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4205 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205

1. Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ulica N.Zrinskog 115 za privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4205 u dionici od krizanja sa ŽC4228 (cesta prema Kaniži) do naselja Zbjeg, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

– za dane 07. i 08. studenog (utorak i srijeda) 2023. god. u vremenu od 7,00 do 18,00 sati

Obilazan pravac za naselje Zbjeg iz pravca Slavonskog Broda moguć je javnim cestama DC525 (Slavonski Brod – Stari Slatnik), ŽC4244 (Stari Slatnik – Brodski Stupnik) i ŽC4205 (Brodski Stupnik – Bebrina – Zbjeg) i obratno.

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa