Odluka o privremenom zatvaranju za promet županijske ceste ŽC4202 za sva vozila

Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RU 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RU 119/07), na zahtjev tvrtke PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4202

1. Odobrava se tvrtki PZC Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ulica N.Zrinskog 115, privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4202 u naselju Vrpolje (Ulica Josipa Jelačića) zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:

– dana 26. travnja (petak) 2024. god. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati

Obilazan pravac za grad Slavonski Brod moguć je javnim cestama LC44138 (Strizivojna – ul. kralja Tomislava) – DC7 (Strizivojna – Vrpolje).

Dokumentaciju odluke sa potpunim tekstom možete preuzeti ovdje: Odluka o privremenom zatvaranju prometa