Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon):

 

  • planiranje održavanje i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima
  • redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
  • ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta
  • stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta
  • ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedbenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta
  • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta
  • ophodnja županijskih i lokalnih cesta.