Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon):

  • obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa
  • vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama
  • priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija
  • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama
  • praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama
  • izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva, Hrvatskih cesta i Osnivača