Uklanjanje i izgradnja novog mosta na dionici lokalne ceste L 42041 (nas. Vrhovina)