.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2018

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Evidencija postupaka javne nabave

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2018. godinu. Plan nabave za 2018. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. siječnja 2018. godine.

Plan nabave za 2018. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

Plan nabave

 

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2016 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2016 godine.
Datum objave: 01.01.2016.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa.

Evidencija nabave u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016 g.

Registar ugovora u 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2015 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2015 godine.
Datum objave: 01.01.2015.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015 g.

Registar ugovora u 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2014 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2014 godine.
Datum objave: 01.01.2014.

Dokumenti:

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014 g.

Registar ugovora u 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2013 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2013 godine.
Datum objave: 01.01.2013.

Dokumenti:

Izjava

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Evidencija nabave u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013 g.

Registar ugovora u 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

 

 

Dokumentacija za javna nadmetanja 2011 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2011 godine.
Datum objave: 14.01.2011.

Dokumenti:

Evidencija nabave u 2011.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. g.

Dokumentacija za javna nadmetanja 2010 godine.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: Javna nadmetanja 2010 godine.
Datum objave: 12.01.2010.

Dokumenti:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. g.

Javno nadmetanje 2010. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2010. g.

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava