OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4139 IZMEĐU NASELJA CERNIK I ŠAGOVINA CERNIČKA

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između naselja Cernik i Šagovina Cernička

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 18. veljače 2019. godine do 25. veljače 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.