Predmet nabave – Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između Cernika i Šagovina Cernička