OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L 42036 (IZMEĐU NASELJA KANIŽA I BODEGRAJ

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 (između naselja Kaniža i Bodegraj). Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. srpnja 2019. godine do 22. srpnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.