Predmet nabave – Obnova kolnika na dionici županijske ceste L 42036 (između naselja Kaniža i Bebrina)